Calendari fiscal del 2019

Dilluns, 24 de desembre de 2018 a les 00:00

Per l'any vinent l'Ajuntament ha situat el cobrament de la taxa per a la gestió de residus urbans -deixalles- a principis de juny, per no fer-la coincidir amb el pagament de l'Impost de bens immobles (IBI). A la notícia podeu consultar les dates de pagament dels impostos i taxes municipals per a l'any 2019.

De l'1 de març al 2 de maig: 

-Impost sobre vehicles

De l'1 d'abril al 4 de juny:

-Taxa per a la gestió de residus

Del 2 de maig al 2 de juliol:

-Impost de bens immobles urbans (no domiciliat)

1 de juliol:

-Impost de bens immobles urbans, 1a fracció (domiciliat)

Del 5 de setembre al 5 de novembre:

-Taxa servei de cementiri municipal

-Taxa per entrada de vehicles i guals

-Impost bens immobles rústic

Del 19 de setembre al 19 de novembre.

-Impost d'activitats econòmiques

4 de novembre:

-Impost bens immobles urbans, 2a fracció (domiciliat)

 

Darrera actualització: 21.12.2018 | 14:46