Informació dels períodes de crema

Dilluns, 25 de març de 2019 a les 00:00

A partir del 15 de març comença la prohibició de fer foc, donant fi al període de comunicacions de crema.

Inici del període de la prohibició d'encendre foc

Del 15 de març fins el 15 d’octubre resta PROHIBIT encendre qualsevol tipus de foc en terreny forestal, arbrat o no i en la franja de 500 metres que els envolta. (Decret 64/1995).

Autoritzacions excepcionals

No obstant aquesta prohibició, es poden sol·licitar unes autoritzacions excepcionals per la realització de diferents tipus d’activitats relacionades amb el foc: Per a la crema de restes agrícoles i/o forestals i per a focs recreatius i festes tradicionals

Sol·licituds individuals

Les persones que hagin de fer foc presentaran la seva sol·licitud amb indicació del motiu i del lloc on s'ha de fer a l'ajuntament del terme municipal al qual afecti, per tal aquest doni el seu vist-i- plau i les traslladi al Departament d’Agricultura.

Sol·licituds cremes col·lectives

Els municipis que s’hagin acollit la modalitat de cremes col·lectives de brancatge i restes vegetals procedents de treballs agrícoles podran lliurar les autoritzacions del Departament directament a través de la plataforma EACAT. Consulteu disponibilitat d’aquest servei al vostre ajuntament.

Recordatori

Es recorda que és prohibit cremar qualsevol tipus de residu (palets, envasos, plàstics…) i no es tramitarà cap sol·licitud en aquest sentit. Aquests tipus de residus cal gestionar-los via deixalleria: www.deixalleries.com/ (àmbit metropolità) o www.arc.cat/deixalleries/ (resta Catalunya).

Darrera actualització: 28.03.2019 | 10:23