Ordre del dia del Ple d'1 d'abril de 2019

Dijous, 28 de març de 2019 a les 00:00

La sessió plenària 3/2019 es durà a terme el dilluns 1 d'abril de 2019 a les 8 del vespre a la Sala de Plens de l'Ajuntament

La sessió tindrà el següent ordre del dia:

  1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior.
  2. Aprovació inicial de la modificació pressupostària 2/2019.
  3. Aprovació provisional de la modificació de l'ordenança fiscal reguladora del preu públic de la llar d'infants municipal.
  4. Aprovació inicial del document únic de protecció civil municipal (DUPROCIM).
  5. Aprovació definitiva projecte d'obra "Itinierari per a vianants i ciclistes a la carretera BV-5202 PK 0+000 a 1+230 al terme municipal de Sant Julià de VIlatorta". Resolució d'al·legacions.
  6. Liquidació pressupost 2018.
  7. Informe d'intervenció sobre morositat, situació de factures i períodes mig de pagament del 4t trimestre 2018.
  8. Decrets de l'Alcaldia.
  9. Precs i preguntes
  10. Sorteig membres meses electorals per a les eleccions a Corts Generals.
Darrera actualització: 28.03.2019 | 09:03