|
 

POUM

Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Sant Julià de Vilatorta

Pots consultar el POUM i les seves següents modificacions en els següent enllaç. El mapa urbnaístic es pot consultar a la pàgina web de Política Territorial i Sostenibilitat.

 

Modificació puntual número 5 del POUM

Última actualització 05.07.2018 | 11:56