La ITV mòbil serà a Sant Julià el dijous 16 de febrer

Dijous, 16 de febrer de 2023 de 09.00 h a 14.00 h

Recordeu que cal demanar cita prèvia perquè la unitat mòbil faci la revisió ITV als vehicles agrícoles (tractors i remolcs) i la inspecció periòdica obligatòria als ciclomotors de 49 cm3 al polígon industrial de Sant Julià de Vilatorta el 16 de febrer de 2022 de les 9 del matí a les 2 de la tarda.

Per tal que tothom  pugui complir amb la màxima comoditat aquesta obligació legal, us recordem que les persones que hagin de passar la inspecció, hauran de reservar hora a través del web: www.citaprevia.cat o bé al telèfon 972 49 29 12.

Us informem que la Unitat Mòbil efectuarà les revisions ITV als vehicles agrícoles (tractors i remolcs)  el 16 de febrer de 9 a 14 h al polígon industrial la Quintana a Sant Julià de Vilatorta. Segons regula l’article 6è. del Reial decret 2042/94, de 14 d’octubre (BOE núm.275) actualitzat pel RD 711/2006, de 9 de juny, la revisió ITV és obligatòria per als vehicles agrícoles (tractors i remolcs). La inspecció tècnica periòdica es fa d’acord a la següent freqüència:

Fins a 8 anys Exempt

De 8 a 16 anys Biennal

De més de 16 anys Anual

També us comuniquem que la Unitat Mòbil podrà efectuar la inspecció periòdica obligatòria als ciclomotors de 49 cm3 , segons el previst per l’Ordre IUE/40/2007, de 27 de febrer, per la qual es fixa la data d’entrada en vigor de l’obligatorietat de la inspecció tècnica periòdica dels ciclomotors de dues rodes. El cost de la inspecció ITV per a ciclomotors serà l’establert segons les tarifes d’ITV aprovades per la Generalitat de Catalunya. La inspecció tècnica periòdica de ciclomotors es fa d’acord a la següent freqüència:

Fins a 3 anys Exempt

De més de 3 anys Biennal

Adreça:

Polígon industrial La Quintana

Darrera actualització: 27.12.2022 | 09:12