La ITV mòbil serà a Sant Julià el divendres 16 de febrer

Divendres, 16 de febrer de 2024 de 09.00 h a 13.00 h

Recordeu que cal demanar cita prèvia perquè la unitat mòbil faci la revisió ITV als vehicles agrícoles (tractors i remolcs) i la inspecció periòdica obligatòria als ciclomotors de 49 cm3 al polígon industrial de Sant Julià de Vilatorta el 16 de febrer de 2024, de les 9 a les 13 hores

Per tal que tothom  pugui complir amb la màxima comoditat aquesta obligació legal, us recordem que les persones que hagin de passar la inspecció, hauran de reservar hora a través del web: www.citaprevia.cat o bé al telèfon 972 49 29 12.

Us informem que la Unitat Mòbil efectuarà les revisions ITV als vehicles agrícoles (tractors i remolcs)  el 16 de febrer de 9 a 13 h al polígon industrial la Quintana a Sant Julià de Vilatorta. Segons regula l’article 6è. del Reial decret 2042/94, de 14 d’octubre (BOE núm.275) actualitzat pel RD 711/2006, de 9 de juny, la revisió ITV és obligatòria per als vehicles agrícoles (tractors i remolcs). La inspecció tècnica periòdica es fa d’acord a la següent freqüència:

Fins a 8 anys Exempt

De 8 a 16 anys Biennal

De més de 16 anys Anual

També us comuniquem que la Unitat Mòbil podrà efectuar la inspecció periòdica obligatòria als ciclomotors de 49 cm3 , segons el previst per l’Ordre IUE/40/2007, de 27 de febrer, per la qual es fixa la data d’entrada en vigor de l’obligatorietat de la inspecció tècnica periòdica dels ciclomotors de dues rodes. El cost de la inspecció ITV per a ciclomotors serà l’establert segons les tarifes d’ITV aprovades per la Generalitat de Catalunya. La inspecció tècnica periòdica de ciclomotors es fa d’acord a la següent freqüència:

Fins a 3 anys Exempt

De més de 3 anys Biennal

Adreça:

Polígon industrial La Quintana

Darrera actualització: 22.01.2024 | 13:43