A partir d'ara els contenidors seran de pagament

Dilluns, 8 de novembre de 2021 a les 10:00

Un cop consolidat el servei de recollida porta a porta i vista la seva eficiència i la contribució a la sostenibilitat, es deixa de cedir en règim de dipòsit els cubells i contenidors de 120, 240 i 1100 litres de recollida de residus. A partir d'ara seran de compra.

 

Per això s'ha hagut de crear una nova ordenança fiscal número 39 "Preu públic del material relacionat amb el servei de recollida de residus". Fins ara es deixava una fiança a l'ajuntament i en endavant els cubells s’entregaran en propietat. El preu públic serà de 41,50€ + IVA els de 120 litres, 52,51€ + IVA  els de 240 litres, i 211,50€+IVA els de 1.100 litres .

Els cubells en règim de cessió adquirits fins ara es mantindran en aquest règim fins el moment en que calgui canviar-lo per un de no, moment en què es regularitzarà la diferència de preu amb els de propietat.

 

Darrera actualització: 11.11.2021 | 14:57