ANUNCI D’EXPOSICIÓ PÚBLICA DE L’EXPEDIENT DEL PRESSUPOST GENERAL PER A L'EXERCICI 2023, LES BASES D’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST, I LA PLANTILLA DE PERSONAL FUNCIONARI I PERSONAL LABORAL

Dijous, 3 de novembre de 2022 a les 19:00

S’exposa al públic l’expedient del pressupost general per a l'exercici 2023, les bases d’execució del pressupost, i la plantilla de personal funcionari i personal laboral, per un termini de quinze dies per tal que els interessats puguin examinar l'expedient i presentar les reclamacions que creguin convenients.

Darrera actualització: 10.11.2022 | 14:48