El Consultori informa sobre dades d’afectació per coronavirus al municipi

Divendres, 1 de maig de 2020 a les 12:30

Des del Consultori de Sant Julià de Vilatorta volem informar-vos de l’activitat realitzada en els dos darrers mesos, març i abril de 2020, així com de les dades de què disposem respecte als efectes de la pandèmia per coronavirus a la nostra població.

Amb anterioritat l’Ajuntament us ha anat informant [enllaç] sobre les dades oficials publicades pel Departament de Salut. . En tot moment ha aplicat el criteri de donar dades fiables, que provinguessin del sistema de salut.

Les nostres dades són d’elaboració pròpia, amb el coneixement que tenim, de proximitat, de la població i de totes les persones que atenem. No es corresponen, amb exactitud, amb les dades oficials. Això és normal, perquè nosaltres treballem amb dades d’elaboració pròpia i amb casos sospitosos; les dades oficials són més lentes d’elaboració i treballen generalment amb casos confirmats. Les nostres dades també poden tenir inexactituds, com per exemple desconeixement de la situació d’alguna persona que malgrat viure al municipi es visiti habitualment a altres llocs (bo i que hem procurat tenir-ho en compte).

No us hem ofert dades abans perquè ens hem centrat en intentar oferir la millor atenció possible (tant a persones afectades per l’epidèmia com per altres problemes) i perquè en una població petita, com és la nostra, sols una perspectiva d’unes setmanes és vàlida: dades de pocs dies són molt variables i es presten a errors.

Ara us oferim les dades referides a març i abril (fins el dimecres dia 29 d’abril). Sobre una població (Idescat 2019) total de 3.192 habitants (Sant Julià de Vilatorta i Sant Sadurní d’Osormort), dels quals 2.676 són majors de 15 anys:

  • Visites realitzades (incloent analítiques, atenció per telèfon, al consultori o a domicili) en majors de 15 anys per professionals del consultori: 2.964 (algunes d’elles, en pacients més fràgils, durant els caps de setmana o festius)
  • Persones ateses amb malaltia per coronavirus (sospita clínica): 112. D’aquestes 112 persones s’han fet proves de detecció en 45 (35 positives)
  • De les 112 persones 26 han patit pneumònia, i 17 han necessitat ingrés a l’hospital

D’altra banda s’han atès els contactes propers de les persones malaltes i en 11 (sanitaris) se’ls han fet proves per comprovar que eren negatives abans de reincorporar-se a la seva feina

Durant aquest període de temps (març-abril) han mort 6 persones (3 a domicili); no totes per la malaltia produïda pel coronavirus.

Restem a la vostra disposició per a qualsevol aclariment.

Noticia redactada pel Consultori Local

Darrera actualització: 04.06.2020 | 14:30