Recordeu que segueix oberta la convocatòria de subvencions per a entitats municipals sense ànim de lucre

Dimecres, 9 de setembre de 2020 a les 07:00

Recordem a totes les entitats municipals sense ànim de lucre que el termini de presentació de sol·licituds finalitza el 30 de setembre.

El passat 7 d’agost de 2020 va sortir publicada al BOPB la convocatòria de les subvencions en règim de concurrència competitiva a entitats municipals sense ànim de lucre pera activitats realitzades durant el 2019.

Les sol·licituds s’hauran de presentar telemàticament mitjançant instància genèrica fins el 30 de setembre, aquest inclòs.

Es recorda que en el cas de les subvencions de concurrència competitiva es subvenciona l’activitat realitzada en l’any anterior al de la convocatòria i, per tant, en aquest cas correspondrà a la despesa del 2019.

D’altra banda i com cada any, les entitats hauran d’haver presentat totes les justificacions de convocatòries anteriors i caldrà que omplin la totalitat dels formularis de sol·licitud i que s’adjunten com a documentació a aquesta notícia.

En cas de ser beneficiària d’alguna subvenció caldrà aportar el compte justificatiu corresponent un cop rebuda la notificació de l’atorgament de subvenció. El termini màxim de justificació és el 31 de març del 2021.

Finalment, les subvencions es segueixen regint per les bases reguladores publicades el 2018 i que es poden consultar al següent enllaç: Bases subvencions entitats

Darrera actualització: 09.09.2020 | 09:06