Projecte de millora de l'accés a Sant Julià de Vilatorta per la BV-5201

Divendres, 21 de març de 2014 a les 16:59

El projecte de millora de la intersecció de la carretera BV-5201 amb l'accés a la Font d'en Titus (TM de Sant Julià de Vilatorta)" pretén resoldre un punt d'elevada sinistralitat del municipi: la cruïlla de l'entrada del poble per la BV-5201.

A causa de l'elevada velocitat dels vehicles en aquesta zona i la manca de passos per a vianants, hi ha una elevada problemàtica a l'hora de conciliar el trànsit de la carretera amb les maniobres laterals dels vehicles per entrar al barri de la Font d'en Titus o al passeig del Torrent. Així mateix, els vianants no tenen facilitats de pas a banda i banda de la carrtera, ja sigui pels qui arriben amb autobús a aquesta cruïlla, ja sigui pels caminants o biciclistes que estan de pas en aquest punt, que és una zona de connexió del poble amb els camins d'Altarriba, la ruta dels molins i el parc de les Set fonts, especialment el cap de setmana.
El projecte de millora proposa elevar tota la cruïlla per adequar-hi passos de vianants, l'eliminació del carril BUS, un estretament de la resta de carrils actuals i la col·locació de bandes reductores de velocitat. Vegeu-ho al plànol adjunt.

Darrera actualització: 03.10.2014 | 12:37