Mapa de capacitat acústica del municipi

Aquest document té com a finalitat principal evitar, prevenir o reduir la contaminació acústica a la que està exposada la població i la preservació i/o millora de la qualitat acústica del territori.

Darrera actualització: 30.01.2018 | 16:53