Ordenaça tèrmica

Ordenança sobre la incorporació de sistemes de captació d’energia solar tèrmica als edificis i construccions situats en el terme municipal de Sant Julià de Vilatorta i Vilalleons

Darrera actualització: 21.10.2013 | 14:06