Ordenança de tinença d'animals

L’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta va aprovar l’any 2003 l’ordenança de tinença d’animals. Des d’aquell moment s’ha modificat la normativa de protecció dels animals, amb la publicació del Decret legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la llei de protecció dels animals, que requereix una adaptació de l’ordenança; per altra banda, l’experiència durant la vigència d’aquell text fa plantejar la importància d’incidir en determinades conductes dels posseïdors dels animals amb el corresponent règim d’infraccions i sancions.

Darrera actualització: 06.08.2013 | 12:30