Plec de clàusules administratives generals de contractació aplicables als contractes de serveis, de subministrament d'obres i instal·lacions, de concessió d'obra pública a altres contractacions administratives i als privats elaborat

Darrera actualització: 26.06.2014 | 09:07