Projecte d'obra de l'itinerari per a vianants i ciclistes

Dimecres, 28 de novembre de 2018 a les 00:00

Es publica l'anunci d'aprovació inicial del projecte d'obra ordinària "Itinerari per a vianants i ciclistes BV-5202 PK 0+000 a PK 1+230 al terme municipal de Sant Julià de Vilatorta", que afecta tot el tram de la carretera de Vilalleons entre l'avinguda de Montserrat i fins on comença actualment l'itinerari de vianants i bicicletes del nou enllaç amb l'Eix Transversal. El projecte ja està sotmès a informació pública i es podran formular reclamacions i al·legacions davant l’Ajuntament fins el proper 18 de desembre. En cas de no haver-hi cap reclamació o al·legació en el tràmit d’informació pública, el projecte aprovat inicialment esdevindrà definitiu d’una manera automàtica sense necessitat de prendre cap altre acord. Per consultar el projecte us podeu dirigir a les oficines de l’Ajuntament.

Darrera actualització: 28.11.2018 | 09:20

Imatges