|
 

Retribucions dels càrrecs electes

Retribucions dels càrrecs electes

En aquest apartat podeu consultar el règim de retribucions o d'indemnitzacions que perceben els càrrecs electes municipals, amb o sense dedicació assignada per part de la corporació municipal.

Última actualització 24.02.2017 | 08:33