Aportacions al Pla Local de Joventut 2022-2025

Aportacions dels joves al Pla Local de Joventut 2022-2025

L’anàlisi qualitativa de la realitat juvenil en l’àmbit de la participació, l’associacionisme, la cultura i l’oci a través del grup de discussió fa emergir necessitats i problemàtiques, i oportunitats de canvi a través de propostes i demandes.

És generalitzada la percepció de que a Sant Julià hi ha una manca de participació juvenil. La única entitat juvenil amb participació són els Tupinots (Consell de Joventut). Aquesta entitat té deu anys d’existència i la seva feina està molt concentrada en el període de Festa Major del municipi, tot i que es reuneixen mensualment i realitzen alguna activitat fora del marc de la Festa Major. Així, les seves principals activitats dintre de la Festa Major van dirigides a la festa (els joves comenten que el consum d’alcohol n’és l’atractiu principal) tot i que també en realitzen d’altres, com esportives i lúdiques...que no tenen el mateix èxit que les altres (tot i que els últims dos anys s’ha fetla festa “holi”, de caire més familiar, i el “dinar jove” i funcionen moltbé). També organitzen el bingo per Nadal (26 de desembre) col·laborant amb els comerços locals, i participen al Carnaval. Tot i així comenten que canviar de format d’activitats és complicat, ja que suposa esforç i després la gent no hi participa. També comenten que degut als incidents que es van produir a una festa (baralles, comes etílics...) volen canviar el format (canviant el tipus de música). L’edat dels membres de la entitat n’és un problema, ja que són força joves (16-20) i quan són menors d’edat no poden servir alcohol.

Pel que fa a les relacions amb l’Ajuntament, comenten que aquest els ajuda en els tràmits, ja que és un tema que consideren complicat i que no disposen de la suficient informació per fer-ho, per exemple per demanar subvencions. Tot i que són el Consell de Joventut del municipi no realitzen aquest rol (segons ells “mai ens han demanat que ho féssim”). Comenten que es reuneixen amb l’alcalde abans i després de la Festa Major.

S’esmenten problemes per a la detecció de les necessitats i interessos dels joves (“com arribes al jovent poc participatiu que tingui algun interès?”). La gent que no són membres dels Tupinots són consumidors de l’activitat, però no s’involucren en l’organització de les activitats (“fa mandra, és més fàcil quet’ho organitzin”). Sempre acaben participant els mateixos. Hi ha la percepció que els joves més participatius són els de l’escola concertada. Es comenta que això pot ser degut a que els joves fan vida fins a 4rt ESO al municipi i els del l’institut públic marxen a altres llocs i fan vincles fora del municipi.

Per donar a conèixer les entitats del municipi fan una fira d’entitats, però la gent que hi hauria d’anar (els que no s’impliquen) no hi van. Els joves no s’apropen a aquestes entitats.

Tanmateix, pel que fa a les entitats esportives, al tenir un equipament potent hi ha molta activitat de joves, i les esportives són les entitats amb més participació dels joves (patinatge, futbol, basquet, grup de córrer per la muntanya...) Pel que fa a l’esplai (Esplai Serrallonga) va existir fa anys però no hi va haver continuïtat. L’existència d’un esplai podria pal·liar la “rivalitat” entre les escoles (veure capítol Cohesió). L’espai que tenia l’esplai era molt limitat. Ara hi ha equipaments per ubicar-lo, el problema és qui tira endavant el projecte.

L’Ajuntament va crear la Brigada Jove, una borsa de voluntaris no associats entre ells i que tampoc es reuneixen periòdicament, que en el moment de realitzar alguna activitat en la qual necessitin voluntaris els hi truquen. Per exemple vendre tiquets, tancar la caminada, ajudar a muntar barres... És un perfil més jove, d’uns 13 anys, i ells comenten que és com una “fàbrica de Tupinots” ja que intenten que es comencin a implicar al municipi.

Per últim, el Punt Jove Tortí ofereix serveis i recursos com un espai de reforç escolar i d’aula d’estudi, suport als Tupinots (sobretot hi van quan tenen un problema puntual, com el canvi de junta, tema de subvencions...) i fa funcions de Punt d’Informació Juvenil. El tècnic municipal valora que els joves tenen un espai per estar i relacionar-se, on tenen accés a Internet i on ell els hi pot orientar en temes laborals (molt ben valorat), educatius, salut, etc.

En l’àmbit de l’oci i la cultura, en primer lloc es valora positivament la programació cul tural del municipi. Es percep que hi ha una oferta prou àmplia al llarg de l’any, tot i que no és exclusiva per a joves.

Una part important de les activitats d’oci nocturn que realitzen els joves es localitzen fora del municipi. En particular, es comenta que els joves marxen a Vic de festa (a partir dels 15-16 anys), els porten els pares o van en taxi. Tanmateix a mesura que es fan grans ja no marxen tant sovint a Vic i es queden prenent alguna cosa als bars de Sant Julià.

L’equip tècnic aprecia que el Consell de joventut “Tupinots” és l’òrgan de participació juvenil més important del municipi. Es considera que el suport i la coordinació amb aquesta entitat és una prioritat a nivell juvenil i contribuirà indirectament al creixement de l’entitat i a la seva renovació al llarg de les generacions joves que hi van passant. Tot i reconèixer l’acció participativa d’aquesta entitat cal remarcar la possibilitat de millorar l’abast de les seves accions que incideixen bàsicament en els àmbits lúdics, esportius i d’oci i obrir-la a nous joves i sensibilitats.

 

Darrera actualització: 24.08.2022 | 14:59
Darrera actualització: 24.08.2022 | 14:59