Cartes de serveis

Objectius de les cartes de serveis

Els objectius per elaborar aquestes cartes de serveis a l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta són els següents:

1. Establir un instrument per a la gestió de la qualitat centrat en els ciutadans i ciutadanes i la seva satisfacció en la prestació dels serveis.

2. Incorporar les expectatives dels ciutadans i ciutadanes en el disseny i producció de nous serveis i en el redisseny o reorientació dels existents d’acord amb les necessitats reals, tot promovent la seva participació ciutadana.

3. Oferir informació entenedora, estructurada i homogènia dels serveis.

4. Gestionar els serveis de manera planificada.

5. Fixar protocols d’actuació.

6. Establir indicadors que garanteixin una avaluació real de la satisfacció dels usuaris i usuàries.

7. Emprar els indicadors per treballar en la millora continuada dels serveis i respondre de manera efectiva a allò que la ciutadania espera i valora.

8. Establir una millor eficiència en els processos.

9. Reforçar els valors de transparència, participació i accessibilitat.

Darrera actualització: 24.08.2022 | 14:46
Darrera actualització: 24.08.2022 | 14:46