Informació de la Seu Electrònica

Informació de la seu electrònica

Titularitat i òrgans responsables de la gestió

La titularitat d'aquesta seu electrònica correspon a l'Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta.

L'òrgan responsable de la gestió dels continguts i serveis accessibles des d'aquesta seu és Alcaldia.
 

Disposició de creació de la seu electrònica

- Disposició de la Seu Electrònica
 

Sistemes de signatura acceptats en els diferents procediments

Per accedir als serveis electrònics que s'ofereixen a través de la Seu Electrònica de l'Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta que requereixen d'identitat digital, és necessari disposar del corresponent certificat electrònic.

Actualment els acceptats són:

  • El Document Nacional d'Identitat Electrònic.
  • Els identificadors digitals emesos per l'Agència Catalana de Certificació, inclosos els que emet per a empleats de les   administracions públiques catalanes.
  • Qualsevol altre certificat  emès per una entitat de certificació que estigui classificada per  l'Agència Catalana de Certificació, on la validació del mateix es faci a  través de la seva Plataforma de Serveis d'Identificació i Signatura   (PSIS).

Per a obtenir més informació sobre els certificats referits accediu a les pàgines web de les entitats corresponents.

Certificats de dispositiu utilitzats

Seu Electrònica
URL: https://www.santjuliavilatorta.cat
Emès per a: Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta
Emès per: Agència Catalana de Certificació (NIF Q-0801176-I)
Data emissió: 21/12/2011
Data venciment: 21/12/2013
Tipus certificat: CDS1- Certificat de Servidor SSL

L'Ajuntament també reconeix com a pròpies i integrants de la seu electrònica, tot i no estar dintre dels seus dominis, les següents adreces i els corresponents certificats:


Perfil del Contractant
URL: https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?ambit=&keyword=vilatorta&reqCode=viewDetail&idCap=2989091&

Emès per a: Generalitat de Catalunya
Emès per: Agència Catalana de Certificació
Tipus certificat: CDS1- Certificat de Seu electrònica

Gestió Tributaria
URL: http://www.diba.cat/web/municipis/inici/-/menudirectori/tributs/08220
Emès per a: Organisme de gestió tributària
Emès per: Agència Catalana de Certificació
Tipus certificat: CDS1- Certificat de Seu electrònica 

Tramitació electrònica
URL: https://tram.ajuntaments.info/tram/455/catala/
Emès per a: Consorci d’Administració Oberta de Catalunya
Emès per: Agència Catalana de Certificació
Tipus certificat: Certificat de Seu de nivell mig (CDS-1)

Eines de validació de certificats

1. L'Agència Catalana de Certificació ofereix l'eina següent per a la validació d'un certificat o d'una signatura: 

https://www.eacat.cat/web/guest/signatura

2. El Ministeri de Política Territorial i Administració Pública ofereix l'eina següent per a la validació de certificats i signatures: https://valide.redsara.es

Darrera actualització: 10.08.2023 | 08:57
Darrera actualització: 10.08.2023 | 08:57