Retiment de comptes

Informes d’avaluació de l'Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta sobre el grau de compliment dels compromisos adquirits als Plans d'Actuació Municipal. En el cas que es produeixin incompliments, l’informe especificarà les causes i les queixes rebudes a tal efecte, les accions de millores dissenyades per evitar-los i les dates d’implementació. Caldrà tenir en compte que el reconeixement d’un incompliment dels compromisos municipals no donarà lloc necessàriament a la tramitació d’un procediment de reclamació patrimonial envers l’Ajuntament.

  • No s'han trobat resultats.
Darrera actualització: 16.02.2023 | 10:26
Darrera actualització: 16.02.2023 | 10:26