|
 

Serveis

 • Espai Activa't Centre de Serveis - Espai Activa't (Centre de Dia)
  El Centre de Serveis -Espai Activa’t (Centre de Dia)- és un servei assistencial municipal que ofereix en horari diürn una atenció integral i individualitzada per a persones grans amb l’objectiu de millorar o mantenir el grau d’autonomia, ajudant-la a gaudir del seu temps lliure i donar suport a la família o als seus cuidadors.
 • Gimnàs Fitpauness Gimnàs Fitpauness
  Fitpauness, és un gimnàs situat al pavelló Municipal de Sant Julià de Vilatorta, on s’hi ofereix la possibilitat de realitzar exercici físic, de forma adequada, controlada i assessorada per professionals del món de l’activitat física i de l’esport. Al gimnàs Fitpauness treballem per oferir als usuaris un conjunt integral de serveis que els permetin gaudir d'una millor qualitat de vida. El nostre compromís de qualitat consisteix a oferir de forma constant la màxima qualitat de servei a preus competitius, ja que comptem amb les instal·lacions més avançades i amb un equip qualificat de professionals.
 • Identitat digital IdCAT
  L’IdCAT és un identificador digital emès per l’Agència Catalana de Certificació - CATCert que assegura la integritat i confidencialitat de les transaccions electròniques garantint la identitat dels ciutadans i ciutadanes. Des del mes de novembre de 2014 l'Ajuntament de Sant Julià incrementa la seva oferta de tràmits telemàtics a la seva pàgina web, alguns dels quals necessiten acreditar-se amb l'IdCat. 
 • Equip educatiu curs 2016-2017 Llar d'infants Patuleia
  La llar d'infants Patuleia està situada al carrer Montseny, 27-29 Telèfon: 93 888 83 31 Correu electrònic: a8060381@xtec.cat
 • Unitats Mòbils d'Informació al Consumidor Oficina Municipal d'Informació i Defensa del Consumidor
  L'Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta, mitjançant l'adhesió al conveni de la Xarxa Local de Consum de la Diputació de Barcelona, posa a disposició dels seus ciutadans una Oficina Municipal d'Informació i Defensa del Consumidor.
 • Mostra de padró antic Padró
  El Padró municipal d'habitants és el registre administratiu on consten els veïns d'un municipi i constitueix una prova de la seva residència. Cada ajuntament s'encarrega de la formació, la gestió i el manteniment del seu padró. Es tracta d'un registre de dades personals regulat per la Llei de bases de règim local i la Llei de protecció de dades. Compromís de qualitat: Quan hi ha una sol·licitud d'empadronament el ciutadans tenen el dret: A ser atesos amb celeritat i eficiència. A obtenir informació i orientació sobre els procediment que volen iniciar i la documentació requerida. A conèixer, en tot moment, l’estat de la tramitació dels seus procediment. A obtenir còpia segellada dels documents que presentin, aportant-la juntament amb els originals. A ser empadronats al municipi si presenten correctament tots els documents requerits.
 • piscina municipal Piscina municipal
  Les piscines municipalsvan obrirles seves portes el dissabte 16 de juny. Encara podeu fer-vos l'abonament a les oficines municipals. Recodeu que cal portar el DNI, una fotografia de carnet, en cas de discapacitació o família nombrosa el carnet original i vigent i que s'ha de pagar en efectiu.
 • Bosses de recollida selectiva Recollida de residus
  El nou sistema porta a porta ja funciona plenament integrat al municipi i l'evolució és molt satisfactòria. Encoratgem a tothom a seguir aquesta evolució tan positiva. Recordeu que per qualsevol dubte sobre el funcionament del sistema us podeu adreçar a l'Ajuntament, al regidor de Medi Ambient, Lluís Solanas, que us atendrà telefònicament o presencialment. 
 • Saló Catalunya Reserva d'equipaments municipals
  L’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta té a disposició de les entitats del poble els següents equipaments municipals per actes, assajos, reunions, exposicions, etc.: el Saló Catalunya, l’Aula de Cultura i la Sala de conferències del Pavelló municipal.
 • Arxiu municipal Servei d'arxiu municipal
  El Servei d’Arxiu Municipal de Sant Julià de Vilatorta és el servei de l’Ajuntament destinat a l’organització, classificació, conservació i difusió del patrimoni documental local, tant pels usuaris interns com als externs.
 • Servei de vigilància municipal Servei de vigilància municipal
  El despatx dels servei de vigilància municipal es troba situat al carrer Sant Roc. El telèfon de contacte és el 938122760
Última actualització 21.06.2018 | 17:49