ANUNCI DE LES BASES PER A LA CREACIÓ AMB CARÀCTER URGENT D’UNA BORSA DE TREBALL DE LA CATEGORIA DE CONSERGE

Dijous, 4 de maig de 2023 a les 17:00

L'Ajuntament convoca un procés de selecció per constituir una borsa de treball per cobrir interinament la plaça de conserge, grup AP, de la plantilla de personal laboral de l’Ajuntament i/o cobrir les necessitats que puguin sorgir. La persona primer classificada ocuparà la plaça interinament fins que es convoqui de manera definitiva, previsiblement a partir del mes de setembre.

Darrera actualització: 11.05.2023 | 14:08