El termini de presentació de les sol·licituds de dos ajuts per a l'emprenedoria s'acaba dilluns 21

Divendres, 11 de setembre de 2020 a les 06:55

Recordeu que s'han convocat dos ajuts per a l’allotjament de persones emprenedores o empreses noves a un espai de coworking. Les sol·licituds es poden presentar fins el proper dilluns 21 de setembre, inclòs.

El divendres 7 d’agost de 2020, va sortir publicada al BOPB la convocatòria de dos ajuts per a l’allotjament de persones emprenedores o empreses noves a un espai de coworking convocats per l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta.

L’Ajuntament, en el context actual de conjuntura econòmica desfavorable causada pel COVID-19, vol contribuir a la generació d’ocupació, sosteniment i estimulació d’activitat econòmica al municipi. Per aquest motiu, s’estableixen uns ajuts per al foment de l’emprenedoria consistents en dos ajuts en espècie consistents en la l’allotjament en centres de coworking amb els següents objectius:

  • Facilitar el seguiment de les noves iniciatives empresarials durant el seu període de consolidació i incrementar el seu grau de supervivència.

  • Reduir els costos fixes de les empreses de nova creació.

  • Fomentar l’establiment de xarxes de contacte i de cooperació entre els nous emprenedors.

En aquest sentit, el coworking és una nova manera d’entendre el treball en què es crea comunitat, es fomenten les sinèrgies, la col·laboració i es comparteixen idees. Així mateix, és també un estil de treball autogestionat, col·laboratiu i flexible, basat en la confiança i l’intercanvi d’objectius i valors entre els seus membres.

En sessió de 17 de juny, la Junta de Govern Local va aprovar les bases reguladores i ara, amb la publicació de la convocatòria s’ha obert el termini de presentació de sol·licituds que finalitzarà el dia 21 de setembre de 2020, aquest inclòs. Les sol·licituds es podran presentar telemàticament mitjançant instància genèrica on caldrà adjuntar tota la documentació requerida. Adjunt a la notícia trobareu el model normalitzat de sol·licitud.

Finalment, les bases reguladores dels ajuts es poden consultar aquí

Darrera actualització: 17.09.2020 | 12:43