Un informe tècnic considera incompatible el projecte de reforma de la Rambleta amb l'arbrat existent

Dimecres, 1 de maig de 2019 a les 08:00

Un dels temes que més debat públic ha generat en l’últim any a Sant Julià és quin tractament calia donar a l’arbrat actual en la reforma del carrer de la Rambleta. Hi ha qui demana la retirada d’aquest arbrat aprofitant la reforma del carrer, i qui en vol la seva conservació.

 L’Ajuntament va creure que es tractava d’una decisió condicionada per molts factors tècnics que calia tenir en compte. Per això va encarregar un informe tècnic al biòleg Josep Selga amb l’objectiu d’avaluar l’estat actual del l’arbrat i obtenir una valoració patrimonial per adoptar l’actuació més idònia en el projecte.

L’informe constata que la majoria dels 29 plàtans que formen la doble alineació de la Rambleta tenen una edat aproximada d’uns 70 anys i que hi ha posicions buides o amb una soca que indiquen que s’ha anat perdent arbres amb el pas del temps. En destaca la presència: són arbres que tenen una alçada de 15 metres i un perímetre de tronc de més d’un metre. Però, tot i no apreciar-se a simple vista, n’hi ha que presenten defectes biomecànics greus causats per podes dràstiques antigues, amb  cavitats a l’enforcadura. Molts exemplars han perdut cimals i presenten capçades desequilibrades, a més de les alteracions a la base amb conflictes amb la vorada o la tanca dels jardins. Com a conclusió l’informe destaca que a la Rambleta no hi ha l’amplada de vorera adequada per aquest arbrat, la qual cosa impossibilita l’accessibilitat i les distàncies entre els arbres són insuficients per aquest tipus d’espècie que és de capçada ampla. També constata que cal tenir en compte els danys que poden causar els arbres en les tanques contigües, i recorda que el plataner, tant característic del municipi, està sobrerepresentat en l’arbrat urbà de Sant Julià si ens atenem a criteris de biodiversitat.

L’informe reconeix que la decisió a prendre és complexa i que hi ha factors per una opció i per l’altra, però finalment alerta que l’arbrat no és compatible amb l’execució del projecte de reforma.

Al tancament d’aquesta edició de Vilatorta estava prevista una nova reunió pública el divendres 12 d’abril per exposar la decisió presa després del treball d’avaluació de l’arbrat del biòleg Josep Selga, un dels majors experts en l’àmbit de l’arbrat urbà a Catalunya.

L’Ajuntament, tot i ser conscient que li correspon prendre una decisió final per no allargar més aquest projecte, valora positivament el debat públic que s’ha generat. Gràcies a l’estudi tècnic, les obres del carrer tindran en compte mesures per assegurar la viabilitat dels roures centenaris a l’entrada del carrer, dels plataners existents en la vorera que es construirà al costa de la carretera i, sobretot, en l’elecció del nou arbrat de la Rambleta: l’auró blanc (acer ~), espècie caducifòlia que s’ha escollit per diferents factors i que es considera molt escaient en aquest cas.

 

Darrera actualització: 07.05.2019 | 13:27