SOREA aplica ajudes per a PIMES i autònoms

Dimarts, 7 d'abril de 2020 a les 08:00

L’ajuda de SOREA està dirigida a petites i mitjanes empreses, això és, que ocupin a menys de 50 persones i quin volum de negoci anual no superi els 8 M€; i, treballadors autònoms. L’ajuda suposa la congelació del pagament de les factures de subministrament d’aigua emeses durant la vigència de l’estat d’alarma, iniciat el 14 de març, en ser decretat com a conseqüència de la crisi sanitària derivada del COVID-19 i, el seu posterior finançament sense interessos un cop aquest finalitzi, i fins a un període màxim de 6 mesos.

Els destinataris de l’ajuda han de reunir els següents requisits:

  • Han d’acreditar que pertanyen a un dels col·lectius següents: petites i mitjanes empreses i/o treballador autònom; i,
  • El perceptor ha de ser el titular del contracte de subministrament d’aigua potable d’ús comercial/industrial pel qual es demana l’ajuda. El contracte amb SOREA ha d’estar en vigor i ha de disposar d’ un comptador individual.

A partir de la sol·licitud, que s’haurà de realitzar utilitzant el formulari especialment habilitat, SOREA comprovarà el compliment dels requisits per procedir a l’atorgament de l’ajuda.

Aquesta ajuda s’aplicarà mentre sigui vigent l’estat d’alarma i es mantindrà el seu posterior finançament, sempre i quan no es doni cap de les següents circumstàncies:

  • Hi hagi un canvi de titularitat.
  • Hi hagi un canvi d’ús del contracte i deixi de ser d’ús comercial/industrial.

 Canals per a la concessió de l’ajuda

  • Podran presentar les sol·licituds a través del tots els canals de contacte de l’empresa que poden consultar a la nostra web www.sorea.cat.
  • També disposaran d’atenció telefònica personalitzada en el telèfon 93 247 9870.

SOREA durant la vigència de l’atorgament de l’ajuda, si així ho considera necessari, es reservarà el dret a demanar informació addicional per verificar el contingut de les declaracions responsables relatives a PIMES. Un cop rebuda la petició i documentació que acrediti la pertinença, només s’entendrà atorgada l’ajuda si SOREA en aquest sentit ho notifica expressament a l’adreça de correu electrònic que s’hagi facilitat.

Darrera actualització: 09.04.2020 | 16:28