L'Ajuntament obre una borsa de monitors/es per treballar als casals d'estiu d'infants i joves

Dilluns, 28 de març de 2016 a les 12:22

El dijous dia 31 de març, l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta obre les inscripcions a la borsa de monitors. Aquesta borsa servirà per a poder fer la preselecció dels monitors/es que conformaran l’equip que portarà el casal d’estiu infantil (coordinats per la directora del casal), així com també servirà per a la preselecció de dos monitors/es pel casal d’estiu de joves que aquest any organitza directament la regidoria de joventut de l’Ajuntament (antic camp de treball). Les inscripcions a aquesta borsa es tancaran el dia 23 de maig.

Per a poder entrar dins la borsa de monitors/es caldrà presentar a l’Ajuntament, i de forma presencial, la següent documentació:

- Currículum Vitae 

- Còpia del títol de monitor/a 

- Còpia de la Certificació negativa del Registre Central d'antecedents penals de no haver estat condemnat per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i la indemnitat sexual. (també s’admetrà el resguard d’haver sol·licitat aquesta certificació) El motiu de demanar el document negatiu d’antecedents penals és perquè partir d'ara tot Ajuntament que contracti personal per treballar amb menors, ho haurà de fer tenint una còpia d’aquest de cada persona contractada. 

De totes maneres, els tràmits per obtenir la certificació, si es fan amb temps, es pot gestionar des de la mateixa comarca d’osona sense necessitat de desplaçar-se a Barcelona. Els passos a realitzar són els següents: 

- Descarregar el formulari 790 al següent enllaç: http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/servicios-ciudadano/tramites-gestiones-personales/formulario 

En aquesta web s’ha de clicar sobre l’enllaç “Modelo 790-006 (descarga) “. Cada persona que vulgui entregar aquest document l’ha de descarregar d’aquest lloc web, no es pot reutilitzar ja que cada persona ha de tenir un número de justificant diferent. Cal omplir tots els apartats referents al certificat de penals. 

- Anar a fer el pagament de la taxa de 3’70€ a una oficina bancària, on s'us entregarà un certificat de pagament. 

- Demanar el certificat negatiu d’antecedents penals de no haver estat condemnat per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i la indemnitat sexual. Això es pot fer adreçant-se al registre del departament d’ensenyament a Vic que es troba a la Plaça Don Miquel de Clariana 3, 2na planta (Palau Bojons). 

En el següent enllaç s’indiquen tots els registres del departament d’ensenyament que hi ha a Catalunya: 

http://ensenyament.gencat.cat/ca/Detall/20160125-Noticia-borsa-penals

Per demanar el certificat s’haurà de presentar el formulari 790 degudament emplenat i el certificat de pagament de la taxa, conjuntament amb el DNI, si alguna persona està vivint a l'estranger i se li ha de fer la tramitació per un tercer, s'haurà de presentar una fotocòpia compulsada del DNI. Un cop presentat això, rebreu un resguard conforme s’ha sol·licitat el certificat, presentant aquest resguard a l’Ajuntament, és suficient per a poder entrar a la borsa de monitors/es pel casal d’estiu d'infants o joves. 

En cas de necessitar més informació o assessorament per a fer aquesta tramitació us podeu adreçar al Punt Jove, que està obert totes les tardes d'entre setmana de 16h. a 20h. (al pavelló municipal). També es pot contactar per mail a sjv.pij@vilatorta.cat, o per telèfon al 938122506.

Darrera actualització: 01.04.2016 | 17:50