A partir de dilluns 1 de juny ja hem entrat en fase 2

Dimecres, 3 de juny de 2020 a les 00:05

Sant Julià de Vilatorta ha entrat en fase 2, com tota la Catalunya Central. No et fas un embolic amb això de què pots fer i què no? Doncs nosaltres t'ho resumim en tres punts senzills de recordar.

Les dades de la pandèmia covid-19 evolucionen positivament. Per això la Generalitat segurament anirà flexibilitzant les restriccions.

Tingueu en compte tres punts que us poden ser útils per no fer-vos un embolic durant la desescalada:

 1. La gent gran continua sent el grup de risc, un dels col·lectius més vulnerables d'aquesta pandèmia. Cal que prenguin totes les mesures necessàries i que la resta de la població també els protegeixi del risc de contagi.
 2. No ens relaxem: reduïm les cadenes de transmissió del coronavirus. Com? Doncs ajornant les trobades amb grups de gent. Per exemple: si avui fem un sopar amb un grup de persones, esperem una setmana a fer-ne un altre. Perquè així si algú s'ha contagiat, notarà els símptomes, s'aïllarà a casa i no haurà contagiat a més gent sense saber-ho.
 3. No oblidem les mesures anticontagi: rentem-nos les mans sovint amb aigua i sabó, o gel hidroalcohòlic. Mantinguem la distància de seguretat de dos metres entre persones. Si això no és possible, posem-nos mascareta.

I recordeu: la pandèmia no ha acabat. Cal prendre aquestes mesures, i recordar a tothom que les compleixi. I recordeu evitar d'anar presencialment als centres sanitaris si no és indispensable. Recordeu que per telèfon també us poden atendre.

Altres consideracions a tenir en compte:

 • Sempre que sigui possible, es fomentarà la continuïtat del teletreball.
 • Se suprimeixen les limitacions disposades fins el moment per a passejos de població infantil i per a pràctica física i esportiva no professional. Això no obstant, es detalla que les persones de fins a 70 anys podran realitzar l'activitat física no professional en qualsevol franja horària a excepció de la compresa entre les 10:00 hores i les 12:00 hores i entre les 19:00 hores i les 20:00 hores, que queda reservada als majors de 70 anys.
 • Les vetlles podran realitzar-se en tot tipus d'instal·lacions, públiques o privades, amb un límit màxim, en cada moment, de 20 persones en espais a l'aire lliure o 15 persones en espais tancats.
 • La participació en la comitiva per a l'enterrament o comiat per cremació de la persona morta es restringeix a un màxim de 20 persones.
 • Es permetrà l'assistència a llocs de culte sempre que no se superi el 50% del seu aforament.
 • Les cerimònies nupcials podran realitzar-se en tot tipus d'instal·lacions, públiques o privades, ja sigui en espais a l'aire lliure o espais tancats, sempre que no se superi el 50% del seu aforament, i en tot cas un màxim de 100 persones en espais a l'aire lliure o de 50 persones en espais tancats.
 • Establiments i locals comercials minoristes: 40% de l'aforament total. En el cas dels distribuïts en diverses plantes, la presència de clients en cadascuna d'elles haurà de guardar aquesta mateixa proporció. S'haurà de garantir una distància mínima de 2 metres entre clients. On sigui possible mantenir aquesta distància, es permetrà únicament la permanència dins del local d'1 client. Cal establir també un horari d'atenció amb servei prioritari per a majors de 65 anys.
 • A centres i parcs comercials es pot reobrir però cal limitar l'aforament total dels mateixos al 30% de les seves zones comunes i al 40%l'aforament en cada un dels establiments comercials situats en ells. No es permetrà la permanència de clients a zones comunes més enllà del pas necessari.
 • En hostaleria i restauració, no es pot superar el 40% de l’aforament. El consum dins del local únicament podrà realitzar-se assegut a taula, o agrupacions de taula, i preferentment mitjançant reserva prèvia. En cap cas s'admetrà l'autoservei en barra per part de client.
 • Es pot procedir a la reobertura a el públic de les zones comunes dels hotels i allotjaments turístics sempre que no se superi 1/3 de l’aforament de les mateixes.
 • S’amplien les activitats i serveis en Biblioteques.
 • Es pot reobrir al públic de les sales d'exposicions, monuments i equipaments culturals sempre que no se superi 1/3 de l'aforament autoritzat.
 • Tots els cinemes, teatres, auditoris i espais similars podran reprendre l’activitat sempre que comptin amb butaques preassignades i no superin 1/3 de l'aforament autoritzat. Si es tracta d'activitats a l'aire lliure, el públic haurà de romandre assegut, guardant la distància necessària i no podrà superar 1/3 de l'aforament autoritzat, ni reunir més de 400 persones.
 • En instal·lacions esportives cobertes l'activitat esportiva requerirà la concertació de cita prèvia amb l'entitat gestora de la instal·lació. Per a això, s'organitzaran torns horaris, fora dels quals no es podrà romandre en la instal·lació. Es podrà permetre la pràctica esportiva individual o aquelles pràctiques que es puguin desenvolupar per un màxim de 2 persones en el cas de modalitats així practicades, amb l'excepció de les modalitats practicades per parelles, sempre sense contacte físic, mantenint les degudes mesures de seguretat i protecció, i en tot cas la distància social de seguretat de 2 metres. Així mateix, s'ha de respectar el límit del 30% per cent de capacitat d'aforament d'ús esportiu en cada instal·lació, tant pel que fa a l'accés, com durant la pròpia pràctica.
 • Es poden reobrir les piscines a l'aire lliure o cobertes per a la realització d'activitats esportives. L'activitat esportiva requerirà la concertació de cita prèvia amb l'entitat gestora de la instal·lació.
 • En les piscines recreatives l’aforament màxim autoritzat serà del 30% de la seva capacitat. Caldrà també cita prèvia.
 • Es podran realitzar activitats de turisme actiu i de natura per a grups de fins a 20 persones.
 • . Es permetrà la realització de congressos, trobades, reunions de negoci, conferències i esdeveniments promoguts per qualsevol entitat de naturalesa pública o privada. A aquests efectes, es procedirà a l'obertura de pavellons de congressos, sales conferències, sales multiusos i altres establiments i instal·lacions similars. El límit serà d’un màxim de 50 persones.
 • Possibilitat de reprendre activitat presencial a nivell educatiu, en els termes que ja us hem avançat al llarg de la present setmana.
 • Alerta:  restricció a pràctica esportiva segons franges horàries als menors de 70 anys.
Darrera actualització: 04.06.2020 | 15:10