A partir del 21 de maig és obligatori dur mascareta en els espais públics per tota la població a partir de 6 anys

Dissabte, 23 de maig de 2020 a les 07:30

L’ús de la mascareta protectora és obligatòria en la via pública, en espais a l’aire lliure i en qualsevol espai tancat d’ús públic o que es trobi obert al públic, sempre que no sigui possible mantenir una distància de seguretat interpersonal de com a mínim dos metres. Aquesta ordre, que ha publicat el BOE, ha entrat en vigor el dijous passat 21 de maig i s’aplicarà durant tota la vigència de l’estat d’alarma per covid-19 i les seves possibles pròrrogues. S’entendrà completa l’obligació mitjançant l’ús de qualsevol mena de màscara, preferentment les higièniques i quirúrgiques, que cobreixi nas i boca.

Queden obligats a l’ús de màscares en els espais assenyalats les persones de 6 anys d’ara endavant. 

L’obligació no serà exigible en els casos següents:

– Persones que presentin algun tipus de dificultat respiratòria que pugui veure’s agreujada per l’ús de màscara (persones en les quals l’ús de màscara resulti contraindicat per motius de salut degudament justificats, o que per la seva situació de discapacitat o dependència presentin alteracions de conducta que facin inviable la seva utilització).

– Desenvolupament d’activitats en les quals, per la pròpia naturalesa d’aquestes, resulti incompatible l’ús de la màscara.

– Causa de força major o situació de necessitat.

Darrera actualització: 28.05.2020 | 15:44