Actuacions que s’han materialitzat des de l’any 2013, moment de l’adhesió de Sant Julià al Pacte d’alcaldes 2020

Dilluns, 20 de juliol de 2020 a les 09:00

A continuació us detallem les actuacions que s’han materialitzat des de l’any 2013, moment de l’adhesió de Sant Julià al Pacte d’alcaldes 2020 i les actuacions que s’estan executant actualment o estan en fase de projecte. Aquestes accions han tingut una notable reducció d’emissions de CO2 i d’estalvi energètic encaminades a assolir els reptes del pacte d’alcaldes. En aquesta legislatura l’Ajuntament de Sant Julià va adquirir compromisos amb entitats del municipi per tal de caminar tots junts cap a l’acompliment de les exigències de reducció de les emissions i la contribució necessària a lluitar contra el canvi climàtic.

Les actuacions que s’han materialitzat des de l’any 2013, moment de l’adhesió de Sant Julià al Pacte d’alcaldes 2020, són:

-La creació d'un itinerari de ciclistes i vianants de Vorabosc i d’urbanització del Puig fins al centre del poble, que contempla la il·luminació amb LED i amb sensors de moviment per la seva activació. (només executat tram Vorabosc de moment)

-La creació d’una via verda per a vianants que uneix la Font d'en Titus amb el centre del poble.

-El canvi de subministrament de gas liquat (GLP) a gas natural.

-La implantació de la recollida de residus porta a porta.

-El punt de càrrega de vehicles elèctrics a l’avinguda de Montserrat, al costat del Restaurant IMés.

-El punt de càrrega de motos i bicicletes elèctriques de ca l’Anglada.

-El canvi d’il·luminació del pavelló per làmpades LED.

-El canvi de caldera de combustibles fòssils a biomassa del pavelló.

-El canvi d'ubicació del centre d'informació de l'espai natural, estalvi en consum respecta l’anterior equipament.

-El programa de telegestió de consum energètic de l'edifici de l'Ajuntament, Arxiu municipal, Aula de Cultura, escola Bellpuig i llar d'infants Patuleia.

-La bonificació d’impostos com IBI i ICIO en els projectes d’instal·lació de plaques solars per autoconsum , bonificació aprovada aquest any 2020.

-La supressió de la bonificació en l’impost de circulació pels vehicles d’entre 25 i 40 anys i que presenten valors més elevats d’emissions de Co2.

-La renovació del camió del servei de manteniment per un de nou amb nivells més
  baixos d’emissions de CO2.

Actuacions que s’estan executant actualment o estan en fase de projecte:

-El canvi caldera de combustibles fòssils a gas natural de l'antic escorxador en les obres de millora de l’edifici.

-El projecte per la telegestió de l’edifici de l’escorxador.-El projecte de muntatge de plaques solars d’autoconsum a la llar d’infants Patuleia.

-El projecte de millora de la gestió energètica i telegestió a l’edifici de ca l’Anglada.

-L’adquisició d’un vehicle 100 per 100 elèctric per la brigada municipal.

-El projecte de canvi d’il·luminació de les vies públiques per bombetes LED en substitució de les de vapor de sodi.

-El projecte de nova biblioteca municipal a l’edifici de l’Arca de Noé per aprofitament d’espais i optimització de recursos energètics.

-El projecte d’estudi per implantar l’energia geotèrmica a l’espai de la nova biblioteca municipal amb l’objectiu d’adaptar l’edifici a la normativa ZEB, edificis de consum gairebé nul.

 

Darrera actualització: 23.07.2020 | 13:43