Anunci de la puntuació final dels aspirants que han aprovat el procés selectiu de la plaça de Tècnic d’Administració General, funcionari interí, de l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta

Divendres, 26 de febrer de 2021 a les 07:00

D’acord amb el que estableix la base 10a de la convocatòria del procés selectiu, es fa pública la relació de les persones aprovades per ordre de puntuació final, fent constar que s’eleva a l’alcaldia la proposta de nomenament a favor de l’aspirant que ha obtingut la puntuació final més alta. Consulteu el resultat aquí.

Darrera actualització: 04.03.2021 | 13:20