Aprovació definitiva, licitació i contribucions especials del projecte de reforma del carrer de la Rambleta i l'Itinerari de Vianants de la carretera BV-5201 a la Font d'en Titus

Dilluns, 29 de juny de 2020 a les 00:00

El passat dia 15 de juny durant la sessió extraordinària del Ple de l'Ajuntament es va aprovar definitivament i es va licitar el contracte d'obres del projecte de reforma del Carrer de la Rambleta i itinerari de vianants de la carretera BV-5201 a la Font d'en Titus, redactat per l'arquitecta Núria Vilamala Soler, per un import total de 475.155,94 euros, en total 574.938,69 euros IVA inclòs. Posteriroment, el Ple del passat 29 de juny va aprovar que s'aplicarien contribucions econòmiques especials a les finques afectades pel projecte.

Els veïns van presentar varies al.legacions, que han estat estudiades pels tècnics. La major part no s'han estimat, el que ha portat a que el projecte que es va aprovar inicialment per part de l'Ajuntament i en el qual es conservava tot l'arbrat, es mantingui igual. Per tant el projecte ara aprovat definitivament no difereix de l'aprovat inicialment ni en import de les obres ni en modificacions tècniques.

En el mateix Ple es va procedir a licitar el contracte d'obres d'aquest projecte per l'import abans indicat. En el plec de condicions cal destacar les millores introduïdes, que les empreses presentades podran ofertar sense que això impliqui cap augment de preu per part de  l'Ajuntament. Entre les millores cal destacar la millora en la il.luminació del nou pas de vianants elevat de la carretera, el subministra i plantació de les plantes dels parterres, o el conjunt de mobiliari urbà.  Les millores inclouen també com a puntuable un increment en el plaç de la garantia de l'obra per part del contractista.

Un altre criteri d'adjudicació puntuable és la baixa del preu del contracte presentat pel  contractista respecte a l'import licitat.

El procediment d'adjudicació de l'obra es portarà a terme mitjançant un procediment obert simplificat. En aquest cas no serà necessària la classificació del contractista  per no superar el projecte l'import de 500.000 euros. El termini de presentació de les propostes s'estableix per un període de 26 dies naturals.

 

Les propietats hauran de pagar contribucions especials a La Rambleta i al carrer de la Creu del Tall

Posteriorment, el Ple del passat 29 de juny va aprovar que s'aplicarien contribucions econòmiques especials a les finques afectades per ambdós projectes. El benefici privat que suposarà la remodelació i els nous serveis que s'instauraran aconsellen que les propietats privades facin una contribució econòmica a les obres. En el cas de La Rambleta els veïns hauran de fer una aportació global de 40.000 euros aproximadament. En el cas del carrer de la Creu del Tall l’aportació per part de les propietats privades haurà de ser de 15.000 euros aproximadament. Aquests diners es repartiran en un 25% segons metres linials afectats, en un 25% segons metres quadrats de parcel·la afectada, i en un 50% segons edificabilitat afectada de cada parcel·la. Això es va explicar àmpliament en el Ple del passat dilluns 29 de juny. Podeu consultar el Ple del dia 29 de juny a YouTube, al canal de l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta, minut 29. Podeu consultar el Ple del dia 29 de juny a l'enllaç (minut 29).

Darrera actualització: 04.07.2020 | 11:50