Aprovació definitiva, licitació i contribucions especials del projecte d'urbanització de la Creu del Tall

Dijous, 25 de juny de 2020 a les 00:00

El passat dia 15 de juny durant la sessió extraordinària del Ple de l'Ajuntament es va aprovar definitivament i es va licitar el contracte d'obres del projecte d'urbanització de la Creu del Tall redactat per l'arquitecta Mònica Carrera Ahis, per un import total de 128.384,96 euros, en total 155.345,80 euros IVA inclòs. Posteriroment, el Ple del passat 29 de juny va aprovar que s'aplicarien contribucions econòmiques especials a les finques afectades pel projecte.

Arran de les diferents al·legacions presentades pels veïns, que s'han estimat en la major part, s'han  realitzat varies modificacions no substancials del projecte.  Així el projecte ara aprovat definitivament pel Ple municipal no és exactament igual que el que es va aprovar inicialment, essent diferent tant el pressupost com algunes de les sol.lucions tècniques un cop estudiades les al·legacions.

En el mateix Ple es va procedir a licitar el contracte d'obres d'aquest projecte per l'import abans indicat. En el plec de condicions cal destacar les millores introduïdes, que les empreses presentades podran ofertar sense que això impliqui cap augment de preu per part de  l'Ajuntament. Entre les millores cal destacar unes jardineres d'acer "corten" col·locades a l'encreuament del Carrer de la Mercè amb el Carrer Creu del Tall, la modificació en la barana projectada, o bé una previsió de dos tubs corrugats de polietilè per si en un futur és necessari passar més cablejat elèctric.

Les millores inclouen també com a puntuable un increment en el plaç de la garantia de l'obra per part del contractista.

Un altre criteri d'adjudicació puntuable és la baixa del preu del contracte presentat pel  contractista respecte a l'import licitat.

El procediment d'adjudicació de l'obra es portarà a terme mitjançant un procediment obert simplificat. En aquest cas no serà necessària la classificació del contractista  per no superar el projecte l'import de 500.000 euros. El termini de presentació de les propostes s'estableix per un període de 26 dies naturals.

 

Les propietats hauran de pagar contribucions especials a La Rambleta i al carrer de la Creu del Tall

Posteriorment, el Ple del passat 29 de juny va aprovar que s'aplicarien contribucions econòmiques especials a les finques afectades per ambdós projectes. El benefici privat que suposarà la remodelació i els nous serveis que s'instauraran aconsellen que les propietats privades facin una contribució econòmica a les obres. En el cas de La Rambleta els veïns hauran de fer una aportació global de 40.000 euros aproximadament. En el cas del carrer de la Creu del Tall l’aportació per part de les propietats privades haurà de ser de 15.000 euros aproximadament. Aquests diners es repartiran en un 25% segons metres linials afectats, en un 25% segons metres quadrats de parcel·la afectada, i en un 50% segons edificabilitat afectada de cada parcel·la. Això es va explicar àmpliament en el Ple del passat dilluns 29 de juny. Podeu consultar el Ple del dia 29 de juny a YouTube, al canal de l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta, minut 29. Podeu consultar el Ple del dia 29 de juny a l'enllaç (minut 29).

Darrera actualització: 04.07.2020 | 11:54