Aprovades inicialment les ordenances fiscals per al 2022

Dilluns, 8 de novembre de 2021 a les 13:00

El Ple del passat 2 de novembre va aprovar provisionalment les modificacions d eles ordenances fiscals per al 2022.

Es modifiquen tres impostos: IBI, IVTNU (plusvàlua), i ICIO (obres). Vehicles i IAE es mantenen congelats un any més.

També es modifiquen 9 taxes. La majoria és per adaptar el text legal segons recomanacions de la Diputació, i per millorar/simplificar el redactat i els conceptes afectats.

Aquest ajuntament ve aplicant un criteri de prudència a l'hora de planificar els impostos i taxes. Des de 2017 s'ha incrementat impostos únicament l'any 2020 i només va afectar a l'IBI i a l'ICIO, per tant hi han impostos congelats des de fa 5 anys.

La modificació de l'impost conegut com Plusvàlua probablement quedarà sense efecte, i la seva pròpia existència com el coneixem també, degut a la recent sentència del TC que l'invalida. Estem a l'espera de quina solució es donarà a la pèrdua d'ingressos que representa per les finances municipals i per tant com pot afectar als serveis donats en l'àmbit municipal.

Les modificacions provisionals estan actualment en període d'exposició per consulta pública. Les podeu trobar en aquest enllaç

Darrera actualització: 11.11.2021 | 13:11