Aprovat el compte general de l'exercici 2019

Dilluns, 1 de febrer de 2021 a les 08:00

En el Ple del passat 18 de Gener es va aprovar el Compte General de l’any 2019. Per cada exercici s’ha d’aprovar expressament la liquidació i posteriorment el compte general, la liquidació de 2019 es va aprovar en el Ple del passat 15 de juny de 2020.

Normalment el compte general s’aprova abans del mes d’octubre de l’any posterior al tancament. Aquest any i amb motiu de la suspensió dels terminis administratius en conseqüència de l’estat d’alarma decretat per la pandèmia es va posposar la data de presentació fins al 21 de gener de 2021. La gestió de l’ajuntament finalitza amb la presentació del compte general davant la sindicatura de comptes.

El balanç presentat informa de uns actius (i passius) per import de 11,395 MM€. En l’actiu el 83% és no corrent (bàsicament bens materials) i l’11% és tresoreria. En el passiu el 90% és patrimoni net i el 10% és exigible. A valorar que patrimonialment la tresoreria permet fer front a tot l’exigible.

El compte de resultats, amb ingressos per 3,261 MM€ i despeses per 3,449 MM€ genera un desestalvi de 187 M€. Els ingressos, respecte a l’any anterior, resulten equivalents.

Recordem que el romanent de l’exercici va resultar de 1,356 MM€, que ja es va informar a la liquidació de l’exercici.

Darrera actualització: 28.01.2021 | 18:34