Aprovat inicialment el Pla Especial Urbanístic (PEU) de la futura residència

Dimecres, 14 de juliol de 2021 a les 10:00

El Ple de l’Ajuntament en sessió de data 23 de maig de 2019  va acordar reconèixer la necessitat del servei de residència per a la gent gran en el municipi de Sant Julià de Vilatorta. Ara ja se n'ha redactat el pla especial urbanístic (PEU) que està en període d'informació pública fins el 29 de juliol.

La intenció és d'ubicar-la al solar del carrer Marquesos de Vilallonga, ja que es troba contigu a dos equipaments públics que tenen per objecte l’atenció de la gent gran del nostre municipi: l’Espai Activa’t i el Casal d’Avis.

L’Ajuntament va encarregar a Batllori&Trepat Arquitectes SLP, arquitectes de reconegut prestigi en el món de les residències a Catalunya, la redacció d’un pla especial per a l’ordenació volumètrica de la finca. El PEU fou redactat per l’arquitecte Marc Trepat Carbonell.

El Ple del passat 14 de juny va aprovar aquest pla especial, que ha sortit a informació pública pel termini d’un mes, i pel qual ja s’ha demanat informe als organismes afectats per raó de llurs competències sectorials, i a la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central

 

Darrera actualització: 15.07.2021 | 13:06