Calendari fiscal 2023

Divendres, 6 de gener de 2023 a les 07:10

El calendari fiscal per l'any 2023 serà com els darrers anys. Simplement s'han adaptat les dates segons els dies hàbils i festius que hi haurà aquest any. Consulta'l en aquesta notícia.

Dates de pagament dels tributs municipals:

- De l'1 de març al 5 de maig: Impost sobre vehicles de tracció mecànica.

- Del 3 d’abril al 6 de juny: Taxa per a la gestió de residus.

- Del 2 de maig al 3 de juliol: Impost sobre béns immobles urbans  (no domiciliat).

- 3 de juliol: Impost sobre béns immobles urbans. (1a fracció domiciliat).

- 2 de novembre: Impost sobre béns immobles urbans (2a fracció domiciliat).

- De l’1 de setembre al 3 de novembre: Impost sobre béns immobles rústics. Taxa serveis de cementiri municipal. Taxa per entrades de vehicles-guals.

- Del 15 de setembre al 15 de novembre: Impost sobre activitats econòmiques.

 

 

Darrera actualització: 12.01.2023 | 08:37