Cèlia Gumí continuarà com a jutgessa de pau

Divendres, 2 de juliol de 2021 a les 07:00

Cèlia Gumí va renovar el càrrec de Jutgessa de Pau de Sant Julià de Vilatorta. El Ple la va ratificar tenint en compte el bagatge assolit després d’un primer mandat de quatre anys.

Per altra banda, es va escollir a Matías Suárez, de 25 anys, com a jutge de pau substitut. Aquest vilatortí, que arribà de l’Uruguai amb vuit anys, és llicenciat en dret per la Universitat de Girona.

Tots dos van intervenir al final de la sessió plenària, que encara s’hagué de fer de forma telemàtica. La Cèlia va explicar l’experiència personal que havia significat ser jutgessa, i el servei que es dona a la població des del jutjat de pau. En Matías va mostrar la seva voluntat de fer un servei cívic al poble de Sant Julià, a canvi de les bones experiències que ha passat al nostre poble. L’equip de govern d’Acord per Vilatorta i Vilalleons valora el fet d’escollir persones implicades en la societat civil del poble, de caire transversal.

Hi ha jutjat de pau a tots els municipis on no hi ha jutjat de primera instància i instrucció. Al capdavant hi ha el jutge de pau, que és elegit per l'ajuntament del municipi i nomenat pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per un període de quatre anys. Per ser jutge de pau només cal ser major d'edat, tenir la nacionalitat espanyola i no estar immers en cap causa d'incapacitat, ni d'incompatibilitat per a l'exercici de les funcions jurisdiccionals. El jutge de pau exerceix funcions jurisdiccionals en tres àmbits: el judicial , el penal i el civil.
En l’àmbit del registre civil , el jutjat de pau atén qualsevol qüestió registral que li plantegin els veïns empadronats en el respectiu municipi: expedició de certificats de naixement, matrimoni defunció i de fe de vida i estat; tramitació d’expedients de matrimoni i celebració de casaments; inscripcions de matrimoni civil o religiós, de naixement i de defunció. Tenen competència en l'àmbit civil i celebren judicis verbals sobre demandes que es refereixin a reclamacions de quantitats inferiors als 90€, actes de conciliació i diligències per auxili judicial efectuades pel secretari i funcionari judicial.
El jutjat de pau presta el que s’anomena auxili judicial, que s’encarrega d’efectuar ratificacions de declaracions a perjudicats. En l'àmbit penal, coneixen de les faltes contra les persones, d'algunes contra el patrimoni i contra els interessos generals. Per exemple, els jutges de pau coneixen de les amenaces lleus, del deslluïment de béns immobles de domini públic o de la pertorbació lleu de l'ordre públic. Per llei també tenen atribuïdes competències en matèria de registre civil.

Els jutges de pau són compensats per la seva activitat en els termes que estableixi la Llei. Aquesta compensació, que varia segons el nombre d'habitants del municipi, és compatible amb les percepcions que ingressin provinents d'altres activitats professionals compatibles amb l'exercici del càrrec. Mentre ostenta el càrrec el jutge de pau passa a ser membre del poder judicial i gaudeixen d’immobilitat temporal.

Darrera actualització: 06.07.2021 | 14:55