Del 15 de març al 15 d'octubre està prohibit fer foc al bosc

Divendres, 26 de març de 2021 a les 07:00

El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Presca i Alimentació informa que del 15 de març al 15 d'octubre no es pot fer goc als terrenys forestals i en la franja de 500 metres que els envolta.

Aquesta prohibició, recollida en el Decret 61/1995, té com a objectiu establir una sèrie de mesures per prevenir els incendis forestals. La norma regula que en els terrenys forestals, estiguin o no poblats d'espècies arbòries, i en la franja de 500 metres que els envolta no es pot encendre foc sigui quina en sigui la finalitat.

Especialment, no es poden cremar restes de poda i d'aprofitaments forestals, agrícoles o de jardineria, ni marges pròxims a zones forestals sense una autorització expressa del Departament d'Agricultura. Tampoc no es poden fer focs d'esbarjo ni d'altres relacionats amb l'apicultura. Dins de les parees recreatives i d'acampada i en parcel·les de les urbanitzacions, es podrà fer foc quan s'utilitzin barbacoes d'obra amb mataguspires. 

També queda prohibit llençar objectes encesos; abocar escombraries i restes vegetals i industries de qualsevol mena que puguin ser la causa de l'inici d'un foc; llançar coets, focs d'artifici o d'altres artefactes que continguin foc, i utilitzar bufadors o similars en obres realitzades en vies de comunicació que travessin terrenys forestals.

Es podrà, però, sol·licitar una autorització, de manera extraordinària, per realitzar determinats treballs i activitats que suposen un risc d'incendi forestal.

 

Darrera actualització: 01.04.2021 | 11:35