Demà divendres 5 de juny s'acaba el període d'inscripcions pel Casal d'Estiu Municipal 2020

Dilluns, 1 de juny de 2020 a les 00:00

Fins demà dia 5 de juny estan obertes les inscripcions per a participar al Casal d’Estiu Municipal de Sant Julià de Vilatorta i Vilalleons.

El casal d’estiu està adreçat a infants d’entre 3 i 12 anys d’edat que es realitza a l’espai de l’escola Bellpuig de Sant Julià de Vilatorta. Les activitats que s’hi porten a terme son activitats lúdiques i d’aprenentatge vivencial, tot fomentant valors com ara la cooperació, el respecte pel medi ambient i el companyerisme. 

L’horari del casal d’estiu municipal és de 9h a 13h, tot i que també s’ofereixen altres serveis corresponents a:

  • BON DIA (de 8h a 9h) - cost addicional de 2,5€/dia i infant

  • DINAR de carmanyola (de 13h a 15h) - cost addicional de 2,5€/dia i infant

L’organització, la logística i les activitats del casal d’enguany estan subjectes a l’evolució de la crisi de la COVID19 i a les indicacions de les autoritats sanitàries. És per aquest motiu que la informació pot ser canviant i recomanem estar al corrent de les novetats per mitjà de les xarxes socials oficials i el web municipal. 

Tenint en compte la situació sanitaria en la qual ens trobem, la dinàmica prevista pel Casal d’Estiu 2020 és la divisió dels infants en grups reduïts de convivència, tot promovent la distància física de seguretat i seguint les indicacions i recomanacions d’higiene establertes (ventilació, desinfecció diària…). A més, les mesures indicades per poder portar a terme el casal d’enguany ens obliguen a prendre unes mesures de seguretat i d’espai concretes, fet que limita els inscrits per setmana.

El termini de els inscripcions també s’ha vist modificat en relació al plantejat a principi d’any. Com hem dit més amunt, finalment estaran obertes entre el 25 de maig i el 5 de juny. Es tindrà en compte la quantitat de setmanes inscrites per valorar qui finalment pot participar-hi. Passat el termini d'inscripcions, ens posarem en contacte amb les famílies que tenen plaça per comunicar-los la inscripció i enviar-los tota la informació necessària sobre els protocols que es seguiran. 

El Decret 267/2016 que regula les activitats de lleure estableix la constitució del nombre d’agents de l’equip de monitors i monitores en proporció al nombre de participants menors al casal. Així doncs, és imprescindible tenir un control exhaustiu del nombre de participants que cada setmana acollirà el casal. És per aquest motiu que ens reservem el dret de no acceptar canvis i/o modificacions passat el termini d’inscripcions i preguem que marqueu les setmanes definitives en les que el vostre fill o filla participarà al casal.

 

Com he de fer la inscripció?

Per tal de mantenir el distanciament físic recomanat, les inscripcions seran telemàtiques. Cal doncs enviar la següent documentació per correu electrònic a sjv.pij@vilatorta.cat

  • Formulari d’inscripció degudament omplert i signat (adjunt a la notícia)

  • Fotocòpia DNI (si en té)

  • Fotocòpia carnet vacunes ACTUALITZAT - requisit d’inscripció

  • Fotocòpia targeta sanitària

  • Fotocòpia carnet família nombrosa/monoparental (si en té)

En cas de no tenir signatura digital, cal signar el document a mà i escanejar-lo. El primer dia de casal caldrà entregar la inscripció original als monitors i monitores.

La inscripció no serà definitiva si no s’ha enviat tota la documentació requerida.  

*En cas de no disposar dels mitjans per fer la inscripció telemàtica, es pot fer en horari d’atenció al públic a les oficines de l’Ajuntament amb CITA PRÈVIA (demanar cita al 647.92.33.16). 

 

He de fer paga i senyal?

No cal fer paga i senyal en el moment de la inscripció, sinó que la paga i senyal (10€/setmana inscrita) la cobrarem pel banc una vegada ha passat el termini d’inscripcions.

Del 25 de maig al 5 de juny - TERMINI D’INSCRIPCIONS I TERMINI PER COMUNICAR MODIFICACIONS O BAIXES

Setmana del 8 de juny - REBREU CONFIRMACIÓ DE LA INSCRIPCIÓ (limitació d'inscrits per setmana; priorització dels infants inscrits més setmanes per tal de poder garantir una major seguretat a partir d'una menor rotació d'infants durant tot el casal)

Entre el 15 de juny i l’inici del casal  - COBRAMENT DE LA PAGA I SENYAL 

 

Passat el temrini d'inscripcions i una vegada comunicat a les famílies la inscripció definitiva dels seus fills/es, farem arribar la informació referent al funcionament del casal d'aquest estiu, ja sigui en temes de material de protecció que caldrà portar, quins seran els grups de convivència i quines entrades s'utilitzaran, entre d'altres mesures de protecció. 

 

Trobareu el full d’inscripció i la informació referent als preus i logística als documents adjunts a la notícia.  Per a més informació, podeu trucar a 93.812.21.79 (ext.119) / 647.92.33.16 (mòbil Punt Jove) o enviar un correu electrònic a sjv.pij@vilatorta.cat
 

 

Darrera actualització: 04.06.2020 | 15:13