Els fòssils de Vilatorta, tema del calendari vilatortí de 2021

Dijous, 31 de desembre de 2020 a les 08:00

La història de la terra i de la vida està escrita dins les pedres. La geologia ens permet llegir i entendre la seva evolució. Els orígens geològics de Vilatorta s’expliquen senzillament estudiant els colors i la composició del seu rocam. 

Veiem en els espadats del terme els materials vermells de còdols i gresos fins de gran potència, sedimentats en forma de delta dins d’un mar que suportava avingudes de càrregues caòtiques de grans conglomerats de diversos materials, al mateix temps dipositava sorres grolleres i fines de menys càrrega. Aquests sediments continentals sense presència de vida eren de la destrucció de les terres emergides d’un continent catalano-balear que l’erosió anava desfent i acumulant dintre de la gran conca de l’Eocè -cinquanta milions d’anys enrere-.

El color gris ens parla del començament d’una invasió marina que va portar sediments de diferents procedències, margues amb nivells més carbonatats (Lutecià, 45 milions d’anys) en presència de vida en un règim d’aigües temperades que en petrificar-se va convertir en relíquies fòssils els primers animals de la contrada.

Els secrets que ens amaguen les roques ens els desco­breix l'Enginyer geòleg Francesc Farrés, en el calendari Vi­latortí pel 2021. Les imatges dels fòssils van acompanyades d'un text entenedor i pedagògic. Francesc Farrés ha dedicat la seva vida al món dels fòssils i és reconegut com una auto­ritat en el món de la Paleoicnologia, la ciència que estudia els icnofòssils -les senyals o rastres fossilitzats que han deixat organismes vius-.

Darrera actualització: 31.12.2020 | 14:49