Els vehicles entre 25 i 40 anys d'antiguitat perden la bonificació de l'impost

Divendres, 27 de desembre de 2019 a les 00:00

En coherència amb els valors mediambientals de les ordenances fiscals per l'any 2020, quedarà molt reduïda la bonificació per vehicles antics que fins ara havia aplicat l'Ajuntament en l'Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica (IVTM).

Fins l'actualitat l'Ajuntament bonificava el 100% d'aquest impost ens els vehicles més antics de 25 anys. Ara aquesta bonificació passarà als vehicles més antics de 40 anys, que s'apropen a la consideració d'històrics. Aquesta mesura es deu a què en general l'antiguitat dels vehicles va lligada a la producció d'una major contaminació atmosfèrica, i a un perjudici vers la qualitat de l'aire que respirem.

En aquest sentit també es substitueix la diferenciació entre vehicle híbrid i vehicle elèctric, que fins ara gaudien d'una bonificació del 50% i del 75% respectivament. Aquest nou concepte s'aplicarà  atots aquells vehicles que contaminin menys de 92 grams de CO2/km, i suposarà una bonificació del 75% DE L'IMPOST.

Darrera actualització: 02.01.2020 | 11:25