Es posa en funcionament la regulació d’accés de vehicles a la vall de Sau

Dilluns, 12 de juliol de 2021 a les 08:30

Seguint la línia engegada en altres espais naturals protegits, aquest estiu es posa en marxa la regulació d’accés de vehicles a la vall de Sau per tal de poder garantir la seguretat dels usuaris i residents i la conservació del patrimoni natural i cultural de la zona.

L’àrea d’esplai del pantà de Sau, per la seva singularitat i per la seva situació geogràfica, concentra actualment un elevat de visitants durant la majoria de caps de setmana de l’any, dies festius i temporada d’estiu, amb els conseqüents problemes de conservació de l’entorn.

L’anàlisi de les dades recollides en relació a la freqüentació d’usuaris dels darrers anys ha mostrat un increment considerable dels visitants als entorns del pantà de Sau.

Concretament, al 2020 (tot i el període de confinament per la pandèmia de la COVID19) el nombre de visitants va ser un 39% superior respecte el 2019. Si es comparen només les dades del període d’estiu (mesos de juliol, agost i setembre), l’increment de visitants del 2020 respecte el 2019 va ser del 100%. Aquesta tendència a l’alça s’ha mantingut durant el primer semestre de 2021.

Aquest creixement de visitants està provocant diversos efectes directes i indirectes sobre aquest espai. Principalment es tracta de problemes de seguretat ciutadana, degradació de l’entorn, molèsties als residents, pèrdua de valor del territori com a destinació d’ecoturisme, insatisfacció en la visita i despesa econòmica lligada al manteniment dels serveis oferts.


D’acord amb aquesta diagnosi, el Consorci de l’Espai Natural de les Guilleries Savassona va iniciar a principis d’any un treball d’avaluació de la percepció, necessitats i demandes de les persones que viuen, treballen i visiten la vall de Sau, amb la intenció d’elaborar una proposta de millora consensuada amb el territori. Així doncs, s’ha interpel·lat als visitants mitjançant la realització d’enquestes a l’àrea d’esplai del pantà de Sau, als residents mitjançant entrevistes presencials i a les administracions (Ajuntaments, Agència Catalana de l’Aigua i Consell Comarcal), equips d’emergència (mossos d’esquadra, agents rurals i bombers de la Generalitat) i empreses a través de reunions telemàtiques.

Tots els col·lectius consultats van creure en la necessitat d’una regulació d’accessos i del pagament d’una ecotaxa per tal de millorar i fer el manteniment dels serveis pels usuaris. Per tant, es posa en funcionament una prova pilot que té per objectius ordenar i regular l’accés de vehicles, evitar massificacions, afavorir la seguretat civil i l’accés als serveis d’emergència, preservar el paisatge, la natura, l’entorn i el patrimoni, evitar
l’aparcament en àrees no permeses, prohibir l’acampada i la pernoctació a tota la zona de la riba del pantà de Sau, establir un aforament màxim mitjançant un sistema de reserva prèvia i el control d’accés, ordenar els usos per evitar la degradació de l’espai i l’afectació a la propietat més enllà dels espais destinats a l’ús públic i oferir una experiència naturalística de qualitat al visitant.


Les mesures que s’estableixen amb aquesta prova pilot consisteixen principalment en l’establiment d’una normativa específica, d’un sistema de reserva prèvia per les places d’aparcament de l’àrea d’esplai del pantà de Sau, d’una millor senyalització i d’un reforç de la informació amb un personal d’informació específic a la presa de Sau i a l’àrea d’esplai.

Per altra banda, quedarà restringit als veïns l’accés motoritzat del camí que va des de la N-141d a la BV-5213 al seu pas per Can Mateu i fins al Coll de Terrades, on també es reforçarà amb personal d’informació els dies de més afluència.

El projecte s’anirà ajustant d’acord amb les incidències que vagin sorgint durant aquesta primera temporada d’estiu i, un cop finalitzada, es farà una avaluació del seu funcionament per tal de decidir si se li dona continuïtat en les èpoques de màxima afluència.

Darrera actualització: 15.07.2021 | 13:10