Exposició pública de l'aprovació inicial de "Modificació de projecte de reforma de la Rambleta i itinerari de vianants"

Dissabte, 1 de febrer de 2020 a les 08:00

En el  Ple del dilluns passat 20 de gener es va aprovar inicialment el projecte de reforma de la Rambleta que preveu conservar-ne l’arbrat. El projecte és consultable a l’Ajuntament per totes les veïnes i veïns ja que s'ha iniciat el període d’exposició pública, i s’hi poden fer al·legacions. L’Ajuntament convocarà diverses reunions per explicar el projecte tal i com s’ha aprovat.

El nou projecte respecte l’arbrat i eixampla els escocells en previsió de si cal replantar de nou  arbrat es pugui fer sense modificar la configuració del carrer. Amb aquests nous escocells també s’augmenta la superfície de carrer que  permet oxigenar les arrels superficials per tal de que no hi hagi tantes incidències cap a l’interior de  les finques privades. El projecte presentat és el resultat d’un llarg treball després que les propostes de modificació quedessin avalades pel suport tècnic rebut.

Arran de la important mobilització ciutadana que demanava la conservació dels plataners de La Rambleta i dels estudis tècnics realitzats per l’expert biòleg Josep Selga , el passat 30 de setembre l’Ajuntament va realitzar uns sondatges in situ per poder veure si realment era possible fer el projecte de reforma del carrer i deixar el mateix arbrat.

La conclusió és que les arrels dels arbres no es concentren al centre del carrer, sinó que sobretot es troben a la vorada de la vorera actual, i també en gran part desvien cap a les finques veïnes. Per tant, si es modifica el projecte per respectar les arrels de l’arbrat seria possible la seva conservació. Això significa una modificació substancial del projecte d’obra, ja que tot i que des del 2014 fins l’actualitat l’Ajuntament ha impulsat diferents estudis tècnics fins arribar al projecte de La Rambleta que proposava substituir l’arbrat, mai no s’havia tingut tanta informació i tantes consideracions tècniques per poder arribar a conclusions i prendre una decisió amb criteri.

En tot cas, el projecte actual és fruit d’un llarg debat ciutadà on finalment l’Ajuntament ha pres la decisió de la conservació de l’arbrat. Finalment s’ha descartat la plantació d’aurons blancs, una opció que també havia contemplat l’Ajuntament.

Més enllà de la polèmica sobre la conservació de l’arbrat, el nou projecte suposa una millora molt important per la zona. D’entrada suposarà una reurbanització de La Rambleta amb tots els serveis, alguns fins ara inexistents. El carrer canvia a prioritat invertida i d’una sola direcció (sentit Vic). El projecte inclou la construcció d’un itinerari per a vianants del passeig de la Generalitat a la carretera BV-5201, i la continuació de les voreres del lateral de la mateixa carretera.

Darrera actualització: 06.02.2020 | 15:30