Implanten la cita prèvia per posar denúncies a les comissaries dels Mossos d’Esquadra

Dimecres, 13 de gener de 2021 a les 08:00

La Policia de la Generalitat-Mossos d’Esquadra ha posat en marxa un sistema de cita prèvia per a posar denúncies amb l’objectiu d’oferir un millor servei a la ciutadania. 

Posar una denúncia als Mossos d’Esquadra ja es pot fer amb cita prèvia. El sistema permet triar la comissaria on es vol anar i la franja horària, disponible entre les 6 h i les 22 h. D’aquesta manera, la policia catalana vol redistribuir millor les càrregues de treball al llarg del dia i, al mateix temps, reduir les cues que es formen en algunes instal·lacions.

La cita prèvia està pensada per tràmits administratius i denúncies menys greus, i conviurà amb l’atenció prioritària sense hora reservada en els casos de delictes més greus o urgents, que s’atendran de manera preferent. La reserva d’hora es pot fer a través del web de Mossos, tant des del mòbil com des de l’ordinador. Per agilitzar el sistema s’han format 8.200 membres del cos.

En concret, s’atendran amb cita prèvia tràmits administratius com la Declaració de permís de viatge a l’estranger per a menors, les denúncies de fets no penals, com la pèrdua de documentació o objectes, i les denúncies de fets penals que no requereixin una instrucció complexa, com poden ser furts, robatoris, lesions, amenaces o ocupacions d’immobles.

Es tracta d’actuacions que representen un volum molt alt del total de tràmits i denúncies que s’atenen a les comissaries. Segons les darreres dades policials disponibles, del 2018, els tràmits administratius i les denúncies més simples van suposar gairebé la meitat de totes les que es van interposar a les comissaries catalanes, un 49,5 % del total. Es van fer, per exemple, 100.000 permisos de viatge per a menors i 95.000 atestats policials per pèrdues, d’un total anual, tenint en compte tots els tipus de delicte, de 786.777.

El pla s’implementa a totes les comissaries i permet una optimització del temps tant dels ciutadans que vulguin interposar una denúncia com de la pròpia comissaria, ja que podrà gestionar i redistribuir millor el volum de feina.

El ciutadà, des de casa, ja pot reservar hora per posar la seva denúncia accedint al sistema de cita prèvia que es troba disponible a través de la plataforma https://mossos.gencat.cat/ca/serveis_i_tramits/Cita_previa/. Des d’aquesta interfície es pot triar la comissaria on vol adreçar-se per posar denúncia i escollir la franja horària en la qual vol ser atès d’entre les disponibles, entre les 6 h i les 22 h.

Amb aquest pla es potencien les eines virtuals d’interacció amb la ciutadania i es modernitzen els tràmits de les comissaries de tot el territori. La nova eina corporativa, que s’ha elaborat de la mà de la Direcció General d’Atenció Ciutadana (DGAC), permet, d’una banda, gestionar millor les càrregues de treball de les oficines d’atenció al ciutadà (OAC), que són les encarregades de recollir les denúncies dels ciutadans, i d’altra banda, endreçar els fluxos dels ciutadans que van a comissaria per evitar llargues cues d’espera a ser atesos, en concentrar-se de vegades moltes persones en una mateixa franja horària.

Darrera actualització: 14.01.2021 | 09:14