Instal·lació d'un nou servidor a l'Ajuntament

Dijous, 20 de febrer de 2014 a les 12:51

Gràcies a un ajut del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya s’ha instal·lat un nou servidor informàtic a l’Ajuntament.

L'aparell consta de 6 discs durs de 2 terabytes que treballen en paral·lel i això permet un emmagatzematge d’alta seguretat de les dades. A banda d’aquest servidor s’ha instal·lat un altre microservidor en una altra ubicació que replica les dades del servidor principal. Tot això ha de permetre que el fons digitalitzat de l’arxiu històric de Sant Julià de Vilaorta i Vilalleons quedi gravat en un suport d’alta seguretat. El cost d’aquest servidor ha estat de 12.361,15 euros IVA inclòs i la subvenció rebuda del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya ha estat de 5.108 euros. Aquesta inversió era imprescindible per les moltes hores de recuperació que hagués suposat la caiguda del servidor actual, que ja estava obsolet. A més ha de permetre estalviar costos de maquinari, ja que el nou servidor permet la instal·lació de màquines virtuals.

Darrera actualització: 10.05.2014 | 02:34