La bonificació de la plusvàlua per l'habitatge habitual es podrà demanar dins el primer any

Diumenge, 29 de desembre de 2019 a les 00:00

En la plusvàlua o l'Impost sobre l'Increment del Valor dels terrenys de naturalesa urbana (IVTNU) s'allarga el termini de sis mesos a un any per poder sol·licitar la bonificació del 70% a favor de descendents i ascendents de primer grau.

D'aquesta manera les famílies tindran més temps per demanar aquesta bonificació, ja que es dona a conseqüència de la mort de la persona propietària de l'immoble i es comprèn el trasbals familiar que suposa. És important no oblidar la liquidació d'aquest impost, i no creure que vencerà el termini de quatre anys que té l'Administració per reclamar-lo, ja que amb les eines informàtiques actuals l'Oficina de Gestió Tributària detecta quins subjectes encara no l'han liquidat.

Darrera actualització: 02.01.2020 | 11:05