La taxa de recollida de residus puja un 3,1%, per sota de l’increment previst

Dimecres, 1 de desembre de 2021 a les 16:00

La recollida de residus continuarà sent un servei deficitari per l’Ajuntament. La taxa que es paga no cobreix els costos derivats del propi servei ni tampoc l’increment de les despeses de l’abocament.

Tot i que els darrers anys l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta ha mantingut els mateixos preus associats al servei, per al 2022 sí que es proposa un increment del 3,1%. Aquest increment es preveu que serveixi per compensar la meitat de l’increment de costos que el servei tindrà l’any 2022, en espera que el Consell Comarcal d’Osona tregui la nova licitació d’aquest servei.

Amb aquest nova licitació, que pot arribar la tardor del 2022, l’Ajuntament ha demanat implementar la recollida de la fracció vidre dins del servei porta a porta —dimecres alterns amb la recollida de rebuig. Aquesta millora ha de facilitar el reciclatge a les famílies i al mateix temps contribuir a l'endreça i neteja dels carrers, en eliminar obstacles a la via pública.

La taxa serà de 151,14€ per recollida domèstica i 106,90€ per recollida rural.

Un cop consolidat el servei de recollida porta a porta i vista la seva eficiència i la contribució a la sostenibilitat, es deixa de cedir en règim de dipòsit els cubells i contenidors de 120, 240 i 1100 litres de recollida de residus. A partir d'ara seran de compra i per això s'ha hagut de crear una nova ordenança fiscal (la número 39) "Preu públic del material relacionat amb el servei de recollida de residus". Fins ara es deixava una fiança a l'Ajuntament; d’ara endavant els cubells s’entregaran en propietat. El preu públic serà de 41,50€ els de 120 litres, 52,51€ els de 240 litres, i 211,50€ els de 1.100 litres. A aquests preus cal sumar-hi l’IVA. Els cubells en règim de cessió adquirits fins ara es mantindran en aquest règim fins el moment en que calgui canviar-lo per un de nou, moment en què es regularitzarà la diferència de preu amb els de propietat. Recordem que aquesta mesura no afecta els cubells petits, d’orgànica i de rebuig, que continuaran sent gratuïts.

Finalment, recordar que gràcies a l’esforç que fem entre tots per reciclar acuradament amb el servei Porta a Porta a Sant Julià i a Vilalleons, aconseguim pagar menys. Si s’hagués mantingut el sistema de contenidors al carrer, els costos mediambientals i econòmics s’haurien disparat.

Darrera actualització: 02.12.2021 | 14:59