L'Ajuntament aprova el II Pla Intern d'gualtat

Diumenge, 28 de juny de 2020 a les 08:20

L’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta va aprovar el II Pla Intern d’Igualtat en el Ple del 15 de juny de 2020. El Pla Intern d’Igualtat, que trobareu adjunt, és una eina estratègica que permet a l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta fomentar la igualtat d’oportunitats entre dones i homes, a partir de l’opinió dels treballadors i treballadores de l’ens i l’anàlisi de dades quantitatives reals de l’organització.  Entre altres, té com a objectiu principal l’eliminació de les possibles desigualtats presents entre dones i homes dins l’ens local.

 

Com a administració pública, l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta té l’obligació donar exemple i promoure la igualtat de gènere entre els i les treballadores, tot complint la normativa de la Llei 17/2015 de les administracions públiques catalanes. El seu objectiu principal doncs, és elaborar i executar plans i polítiques d’igualtat amb l’objectiu de millorar i reduir les situacions de desigualtat entre dones i homes dins l’organització municipal.

Des de l’any 2016, junt amb la nova legislació relacionada amb l’àmbit de la igualtat entre dones i homes, l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta va incorporar dins la seva organització i funcionament el nou eix de treball relacionat amb l’anàlisi i el funcionament intern de l’ens des d’una perspectiva de gènere. Durant els quatre anys que ha estat vigent el primer pla (2016-2019) s’han portat a terme mesures concretes relacionades amb diferents eixos de treball com ara la comunicació, la selecció de personal, la conciliació laboral, etc., amb el fi de promoure i potenciar la igualtat de gènere a escala interna.

L’objectiu d’actualitzar el Pla Intern d’Igualtat de l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta és crear de nou un recurs adaptat a la necessitat i la realitat actual de l’Ajuntament, potenciant així accions dirigides a promoure la igualtat entre dones i homes dins l’organització  municipal  partint  de  les  valoracions  dels  mateixos  treballadors  i treballadores.

El treball que es presenta a continuació s’estructura en diversos apartats. En primer lloc trobem els objectius generals i específics que guien el II Pla Intern d’Igualtat 2020-2023, seguit de la normativa legal en que s’emmarca la redacció del pla i la metodologia utilitzada durant la diagnosi i el disseny de les accions.  També s’inclou un apartat d’antecedents, el qual correspon a l’avaluació de les accions plantejades en el I Pla Intern d’Igualtat 2016-2019, amb l’objectiu d’identificar les que s’han assolit i les que cal mantenir en aquest nou pla.

 

Darrera actualització: 30.06.2020 | 13:20