L’Ajuntament bonifica la llicència d'obres del Casal Núria

Dimarts, 5 de gener de 2021 a les 08:00

La nova propietat del Casal Núria està endegant la restauració de l’edifici per rehabilitar els pisos del majestuós Casal i l’edifici adjacent –la casa on hi havia la barberia-.

Tot aquest complex, inclòs el jardí, fou declarat Bé Cultural d’Interès Local (BCIL) i per tant totes les obres s’han de subjectar a les condicions de restauració del bé patrimonial, incloses les façanes. Això significa una oportunitat per recuperar un patrimoni cultural molt important pel nostre poble. Totes les obligacions venen imposades per la llicència d’obres concedida i per la normativa urbanística vigent. L’Ajuntament, conscient del cost d’aquestes obligacions, atenent a la voluntat expressada per la propietat i valorant molt positivament les feines que es volen fer de restauració, ha decidit bonificar el 95% de l’Impost sobre Construccions i Obres (ICIO) d’aquest edifici. L’acord s’aprovà en el Ple del 29 de setembre.

Des de l’any 2011 l’Ajuntament havia treballat, sense èxit, per aconseguir la restauració de les façanes del Casal Núria. Fins i tot havia signat un preacord de cessió d’alguns dels pisos com a contraprestació i havia fet d’intermediari davant la Generalitat per aconseguir subvenció per aquesta obra tant important, però tot acabà endebades.

L’Ajuntament ha demanat al Departament de Cultura que assessori a la propietat del Casal Núria per tirar endavant la restauració.

Darrera actualització: 05.01.2021 | 08:18